Logoterápia és egzisztenciaanalitikus tanácsadás

logoterápia, mindfulness, életvezetési tanácsadás, coaching, személyiségfejlesztés

Értelemközpontú életvezetési tanácsadás

A logoterápia szó a görög logoszból származik, és értelmet jelent. Innen a logoterápia elnevezés, ami nem más, mint értelemközpontú pszichoterápia.
Az 5-8 alkalmas tanácsadás lehetőséget nyújt arra, hogy klienseim mélyebb önismeretre tegyenek szert, és az önmagukban lakozó többletet képesek legyenek felfedezni. A logoterápia alapfelfogása szerint az értelem létezésünk alapja. Az ember csak akkor teljesedhet ki igazán, ha meglátja élete minden pillanatának értelmét, valamint az ahhoz kapcsolódó értékeket és célokat.

A tanácsadás főleg azoknak nyújthat segítséget, akik nehéz életszakaszban vannak, vagy voltak, létértelmezési problémákkal küzdenek, illetve életvezetésükben szeretnének változást elérni.

Mit jelent a logoterápia és egzisztenciaanalízis?

A Viktor E. Frankl (1905-1997) által megalapított logoterápia és egzisztenciaanalízist, Sigmund Freud pszichoanalízise és Alfred Adler individuálpszichológiája után, a szakirodalom a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzatként emlegeti.

Frankl több művében szisztematikus kifejtését nyújtja, hogy a logoterápia- és egzisztenciaanalízisnek programszerű feladata az, hogy meghaladja a lélekgyógyászat elméletén és gyakorlatán belül uralkodó pszichologizmust.

Mit is jelent ez?

Tulajdonképp Frank minduntalan amellett érvelt, hogy a tudatos és tudattalan jól elkülöníthető rétegei mellett az ösztönös és a szellemi dimenziót is meg kell különböztetni, mivel a pszichofizikai, azaz a testi és lelki adottságokkal való szembeszállás lehetősége egyértelműen bizonyítja a szellemi egzisztencia (csak az emberre jellemző) autonómiáját, vagyis azt, hogy az ember bizonyos helyzetekben képes felülmúlni önmagát, ha szükségét érzi, és ha értelmét látja.

Logoterápiás és egzisztenciaanalitikus tanácsadás Értelemközpontú életvezetési tanácsadás

Az egzisztenciaanalízis az embert az értékeivel szembesíti, a logoterápia pedig az értelemtalálásban nyújtott szakmai segítségnyújtást jelenti.

logoterápia, mindfulness, életvezetési tanácsadás, coaching, személyiségfejlesztés

Miben segít a logoterápia?

A logoterápiás és egzisztenciaanalitikus tanácsadás során az a cél, hogy hozzásegítsem kliensem ahhoz, hogy szembenézzen a jelen problémáival, felelősséget vállaljon saját életéért, és értelmet találjon az elsőre megoldhatatlannak tűnő élethelyzetben.

Hogyan zajlik a logoterápiás tanácsadás?

01

Ingyenes előzetes konzultáció:

Első alkalommal egy kötelezettségek nélküli, 30 perces beszélgetés keretében találkozunk, ahol megismerhetjük egymást, lehetőség nyílik a felmerülő kérdések tisztázására, az egyes folyamatok bemutatására majd ezután dönthetünk a közös munkáról.

02

Élethelyzet elemzése:

Ahhoz, hogy tisztán lássuk, milyen nehézséggel áll szemben a kliens, fontos, hogy előbb alaposan megvizsgáljuk az adott élethelyzetet. Felkutatjuk azokat az értékeket, amelyek a kliens életében az értelem beteljesülését elősegíthetik. Ez mindig egy igazán izgalmas és felismerésekben gazdag folyamatot jelent.

03

Logoterápiás tanácsadás:

A logoterápiás tanácsadás folyamán az egzisztenciaanalízis szakaszában elért eredményekkel haladunk tovább, ahol a logoterápia saját módszertani elemeivel dolgozunk. Hogy mikor melyiket alkalmazzuk, az mindig egyedi és egyénre szabott.

Árak

Egyéni logoterápiás és egzisztenciaanalitikus tanácsadás (60 perc)

10 000 Ft

Előzetes konzultáció (30 perc)

ingyenes

logoterápia, mindfulness, életvezetési tanácsadás, coaching, személyiségfejlesztés

Forduljon hozzám bizalommal online vagy személyes tanácsadás keretében!